Farbvererbung von Silber x Braun (sf) Verpaarungen:

Silber x Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 50%

 

 

+ 50%


Silber x Braun trägt Blond (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Silber trägt Blond x Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Silber trägt Blond x Braun trägt Blond (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%