Farbvererbung von Charcoal x Braun (sf) Verpaarungen:

Charcoal x Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 50%

 

 

+ 50%


Charcoal x Braun trägt Blond (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Charcoal trägt Braun x Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Charcoal trägt Braun x Braun trägt Blond (sf):

 

 

x


 

 

= 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


Charcoal trägt Blond x Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Charcoal trägt Blond x Braun trägt Blond (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


Charcoal trägt Braun und Blond x Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


Charcoal trägt Braun und Blond x Braun trägt Blond (sf):

 

 

x


 

 

= 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 6,25%

 

 

+ 6,25%


 

 

+ 6,25%

 

 

+ 6,25%


 

 

+ 6,25%

 

 

+ 6,25%


 

 

+ 6,25%

 

 

+ 6,25%