Farbvererbung von Champagner x Blond (sf) Verpaarungen:

Champagner trägt Schwarz x Blond trägt Schwarz (sf):

 

 

x


 

 

= 50%

 

 

+ 50%


Champagner trägt Schwarz x Blond trägt Schwarz und Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Champagner trägt Schwarz x Blond trägt Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 50%

 

 

+ 50%


Champagner trägt Schwarz und Braun x Blond trägt Schwarz (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Champagner trägt Schwarz und Braun x Blond trägt Schwarz und Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Champagner trägt Schwarz und Braun x Blond trägt Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Champagner trägt Braun x Blond trägt Schwarz (sf):

 

 

x


 

 

= 50%

 

 

+ 50%


Champagner trägt Braun x Blond trägt Schwarz und Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%

 

 

+ 25%


Champagner trägt Braun x Blond trägt Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 50%

 

 

+ 50%