Farbvererbung von Blond (sf) x Blond (sf) Verpaarungen:

Blond trägt Schwarz (sf) x Blond trägt Schwarz (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 50%


 

 

+ 25%


Blond trägt Schwarz (sf) x Blond trägt Schwarz und Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


Blond trägt Schwarz (sf) x Blond trägt Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 50%


 

 

+ 25%

 

 


Blond trägt Schwarz und Braun (sf) x Blond trägt Schwarz und Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 6,25%


 

 

+ 6,25%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 6,25%

 

 

+ 6,25%


 

 

+ 12,5%


Blond trägt Schwarz und Braun (sf) x Blond trägt Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 25%

 

 

+ 25%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


 

 

+ 12,5%

 

 

+ 12,5%


Blond trägt Braun (sf) x Blond trägt Braun (sf):

 

 

x


 

 

= 50%

 

 

+ 25%


 

 

+ 25%